Tin Tức/Văn hóa – Sự kiện

WELLY CORP 5S hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả

WELLY CORP 5S

WELLY CORP 5S
Với mục đích xây dựng một môi trường lành mạnh, sạch đẹp, thoáng đãng, tiện lợi, giúp tinh thần các thành viên thoải mái hơn, nâng cao năng suất lao động và có điều kiện để việc áp dụng một hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả hơn Welly Corp đã triển khai phong trào 5S tại Văn phòng các Công ty: Welly Pilates, Welly Fitness, Welly Sport 
Tất cả các thành viên nhiệt tình tham gia và đã thực hiện 5S rất tốt tại khuôn viên Văn phòng 
Welly luôn hướng tới những giá trị tốt hơn không chỉ đến với khách hàng mà còn tới chính đội ngũ nhân sự đang làm việc tại công ty. Vì Welly Corp Xanh – Sạch – Đẹp

user

Bài viết liên quan