JOIN US & Make Awesome Things That Matter.

Thế giới mà Welly đang hướng tới là nơi tất cả mọi người đều được tự do tạo ra những giá trị tuyệt vời, mang lại sự thay đổi tích cực cho toàn xã hội. 
Tại Welly, chúng tôi luôn tìm kiếm những con người đam mê thử thách để hiện thực hóa những khát vọng trên. Nếu bạn là một người như vậy, hãy gia nhập đội ngũ Welly để cùng nhau chúng ta sẽ chinh phục những điều phi thường thay đổi thế giới.

Join Us & Make Awesome Things That Matter.

Thế giới mà Welly Corp đang hướng tới là nơi tất cả mọi người đều được tự do tạo ra những giá trị tuyệt vời, mang lại sự thay đổi tích cực cho toàn xã hội. 
Tại Welly, chúng tôi luôn tìm kiếm những con người đam mê thử thách để hiện thực hóa những khát vọng trên. Nếu bạn là một người như vậy, hãy gia nhập đội ngũ Welly để cùng nhau chúng ta sẽ chinh phục những điều phi thường thay đổi thế giới.

Lựa chọn công việc của bạn

Lựa chọn công việc của bạn

Đảm nhận vị trí Tester, tham gia vào các dự án phát triển sản phẩm Mobile App phục vụ người dùng trên toàn thế giới….

Tham gia phát triển sản phẩm Mobile App, đóng góp ý tưởng, cải tiến sản phẩm. Phục vụ người dùng trên toàn thế giới…

Nghiên cứu thị trường, xây dựng và phát triển nội dung các kênh marketing / truyền thông online: Website, Fanpage, Youtube…

Nghiên cứu hành vi người dùng,Tham gia cùng Team Product xây dựng ý tưởng sản phẩm Mobile và Web trong lĩnh vực Health & Fitness…

Tham gia dự án phát triển sản phẩm ứng dụng di động phục vụ giải trí và theo dõi sức khỏe. Nghiên cứu, khảo sát thị trường và phân tích…..

Làm việc cùng team Marketing để hiểu rõ mục tiêu, chức năng và thông điệp của sản phẩm, từ đó lên ý tưởng thiết kế các asset chạy quảng cáo Google….

Tham gia phát triển sản phẩm Mobile App phục vụ người dùng trên toàn thế giới.Đóng góp ý tưởng, cải tiến sản phẩm.

Tham gia phát triển sản phẩm Mobile App phục vụ người dùng trên toàn thế giới.Tham gia phát triển hệ sinh thái sản phẩm về Health Tech

Đảm nhận vị trí Tester, tham gia vào các dự án phát triển sản phẩm Mobile App phục vụ người dùng trên toàn thế giới….

Tham gia phát triển sản phẩm Mobile App, đóng góp ý tưởng, cải tiến sản phẩm. Phục vụ người dùng trên toàn thế giới…

Nghiên cứu thị trường, xây dựng và phát triển nội dung các kênh marketing / truyền thông online: Website, Fanpage, Youtube…

Nghiên cứu hành vi người dùng,Tham gia cùng Team Product xây dựng ý tưởng sản phẩm Mobile và Web trong lĩnh vực Health & Fitness…

Tham gia dự án phát triển sản phẩm ứng dụng di động phục vụ giải trí và theo dõi sức khỏe.
Nghiên cứu, khảo sát thị trường và phân tích người dùng…

Làm việc cùng team Marketing để hiểu rõ mục tiêu, chức năng và thông điệp của sản phẩm, từ đó lên ý tưởng thiết kế các asset chạy quảng cáo Google Ad…

Tham gia phát triển sản phẩm Mobile App phục vụ người dùng trên toàn thế giới.Đóng góp ý tưởng, cải tiến sản phẩm.

Tham gia phát triển sản phẩm Mobile App phục vụ người dùng trên toàn thế giới.Tham gia phát triển hệ sinh thái sản phẩm về Health Tech

Tham gia phát triển sản phẩm Mobile App phục vụ người dùng trên toàn thế giới.Tham gia phát triển hệ sinh thái sản phẩm về Health Tech

Đảm nhận vị trí Tester, tham gia vào các dự án phát triển ứng dụng Mobile trên App Store phục vụ hơn 200.000.000 người dùng toàn cầu

Phụ trách công tác tuyển dụng, tìm kiếm ứng viên, tổ chức phỏng vấn, tiếp nhận, phân loại, chọn lọc, quản lý và lưu trữ hồ sơ ứng viên

Đảm nhận vị trí Tester, tham gia vào các dự án phát triển ứng dụng Mobile trên App Store phục vụ hơn 200.000.000 người dùng toàn cầu

Tham gia phát triển giao diện web cho nền tảng Ecommerce và giao diện web của các ứng dụng trong hệ sinh thái đa nền tảng về sức khoẻ 

Tham gia trực tiếp, phối hợp với các bộ phận khác để phát triển sản phẩm, thiết kế UI/UX cho Website/Mobile App, và các sản phẩm khác.

Tham gia phát triển sản phẩm Mobile App phục vụ người dùng trên toàn thế giới.Tham gia phát triển hệ sinh thái sản phẩm về Health Tech

Đảm nhận vị trí Tester, tham gia vào các dự án phát triển ứng dụng Mobile trên App Store phục vụ hơn 200.000.000 người dùng toàn cầu

Phụ trách công tác tuyển dụng, tìm kiếm ứng viên, tổ chức phỏng vấn, tiếp nhận, phân loại, chọn lọc, quản lý và lưu trữ hồ sơ ứng viên

Đảm nhận vị trí Tester, tham gia vào các dự án phát triển ứng dụng Mobile trên App Store phục vụ hơn 200.000.000 người dùng toàn cầu

Tham gia phát triển giao diện web cho nền tảng Ecommerce và giao diện web của các ứng dụng trong hệ sinh thái đa nền tảng về sức khoẻ 

Tham gia trực tiếp, phối hợp với các bộ phận khác để phát triển sản phẩm, thiết kế UI/UX cho Website/Mobile App, và các sản phẩm khác.